?אם הטמעת מערכות למידה עמוקה בשירות המדינה מחייבת לכתוב את המשפט המנהלי מחדש / Tehilla Shwartz-Altshuler