News

דרוש/ה רכז/ת מרכז הסייבר

February 21, 2020

דרוש/ה רכז/ת מרכז הסייבר:

ייעוד מרכז פדרמן לחקר הסייבר באוניברסיטה העברית הוא קידום מחקר ופיתוח טכנולוגיות מתקדמות לשיפור הגנת הסייבר. תכנית משפט וסייבר מהווה שלוחה של המרכז ומקדמת מחקר רב-תחומי בטכנולוגיות מידע , משפטים וקרימינולוגיה, תוך קידום שיתופי פעולה בין האקדמיה , התעשייה והממשל. במסגרת פעילות המרכז , מתקיימים כנסים וסדנאות בתחומי המחקר השונים.
תיאור התפקיד: