CyberLunch

CyberLunch Logo

סייברלאונץ' (Cyberlunch) הוא התכנסות רבעונית סביב ארוחת צהריים משותפת של קבוצה לא-פורמלית של סטודנטים, מרצים, אנשי תעשייה, ומומחי סייבר מהמערכת הממשלתית והבטחונית. משתתפות ומשתתפים מגיעים כדי לדבר ולשמוע על התפתחויות חמות במרחב הסייבר הישראלי והבינלאומי. המטרה היא להחליף מידע, דעות ועדכונים לגבי התפתחויות אלה ולבנות רשת מקצועית ממוקדת. כל מפגש מתמקד בסוגיה ספציפית שמציג/ה בקצרה אורח/ת (20 דקות), ואז דיון וסבב משתתפים. סייברבראנץ מתכנס סביב שולחן אוכל חביב, והפורום פועל לפי כללי Chatham House.
 
כלל ההתכנסויות תערכנה בחדר 365, הפקולטה למשפטים, הר הצופים, האוניברסיטה העברית בירושלים. ההתכנסויות הקרובות תערכנה בתאריכים הבאים בין 12:30 ל-13:30:
18/11/2018
06/01/2019
03/03/2019
26/05/2019
 
לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם עו"ד דבורה האוסן-כוריאלdeborah@cyberregstrategies.com