Publications

          By: Eden Kamar, Elif Kir, Furkan Oruc, Tamar BerenblumDavid Maimon.

          By: Amir Cahane.

           By: Thibaut Moulin.

          By: Yahli Shereshevsky.

          By: Rotem Medzini.

          By: Michael N. Schmitt.

           By: Dhara Shah, T. G. Harrison, Christopher B. Freas, David Maimon & Robert W. Harrison.

          By: Rotem Medzini.

          By: Michael N. Schmitt & Durward E. Johnson.

          By: Deborah Housen-Couriel.

          By: Asaf Lubin.

          By: Karen Eltis.

           By: Michael Wolfowicz, Simon Perry, Badi Hasisi, David Weisburd.

          By: Susan Landau, Asaf Lubin (Harvard National Security Journal, 2020)

          By: Matthew C. Waxman

          By: Dafna Dror-ShpolianskyYuval Shany (24 Oct. 2020)

*******************************************

התפשטות שמועות ולשון הרע ברשתות: הצעות לפעולה
מיכל לביא, חוקים יג (2020)

התמודדות משפטית עם איומי סייבר לכלי רכב "חכמים"
חיים ויסמונסקי ומאי הר-שי, חוקים יג (2020)

השימוש בכוח סביר לשם התגברות על הגנת סיסמה והצפנה: הצדקות וביקורות
חיים ויסמונסקי ועמוס איתן, הסניגור 268 (2019)

משטרי הגנת המידע באירופה: מעקרונות לתהליכים
רותם מדזיני, אפריל 2019 (מן הפרט אל הכלל: פרטיות וחברת המעקב – משפט, חברה ותרבות)

התקפות סייבר על מערכת הבחירות – איך מתמודדים?
רון שמיר ואלי בכר, ינואר 2019 (מחקר מדיניות 136)

רגולציה של מעקב מקוון בדין הישראלי ובדין המשווה
עמיר כהנא בשיתוף עם יובל שני, ינואר 2019 (מחקר מדיניות 123)

הפילוסופיה של הפרטיות
יובל גולדפוס, ינואר 2019 (פרלמנט 83)

הפללה של התנכלות מקוונת ומקרי המבחן של התנכלות כלפי עובדי ציבור וקטינים במרחב המקוון
חיים ויסמונסקי, 2019 (משפט ועסקים, כרך כג)

עובדות העולם, התאחדו?! על הטמעת חשיבה מגדרית באיגודי עובדים והסכמים קיבוציים
תמי קצביאן, 2018 (עבודה, חברה ומשפט, כרך טו)

מיכל לביא, אחריות מתווכי תוכן לעוולות ביטוי: הקשר חברתי, משפט וטכנולוגיה (מכון סאקר, נבו, 2018)

אכיפה אלטרנטיבית של עברות ביטוי במרחב הסייבר
חיים ויסמונסקי, (משפט צדק? ההליך הפלילי בישראל – כשלים ואתגרים)

הבלוקצ'יין הוא הפתרון לבעיית הפרטיות ברשת
אביב זהר, אוגוסט 2018 ("דה מרקר")

הוצאה מהֶקשר: על אחריות מתווכים מקוונים להפצה משנית ולהשפעה על זמינות מידע
מיכל לביא, מרץ 2018 (מחקרי משפט, כרך לא(2))

עולם של מכוניות אוטונומיות עדיין רחוק
אברהם טננבוים, דצמבר 2017 ("דה מרקר")

יתרון שאינו רק טכנולוגי — השינוי הארגוני בארצות הברית בתחום הלוחמה במרחב הסייבר
עמית שניאק, דצמבר 2017

הסכסוך שפוגע במשתמשי פייסבוק
רותם מדזיני, אוקטובר 2017 ("דה מרקר")

טרור ברשת - תגובות נגד או תגובות יתר?
עמיר כהנא, תהילה שוורץ-אלטשולר ויובל שני, ספטמבר 2017 (המכון הישראלי לדמוקרטיה)