The Power of Corona: Big Tech Companies and The Regulation of Fake "Corona"

בניסיון להילחם במה שכונה "אינפודמיה" (infodemic) בהקשר למידע מזיק ומטעה בנוגע לוירוס הקורונה, ענקיות הטכנולוגיה מגדירות מחדש את גבולות חופש הביטוי בפלטפורמות שבשליטתן. מהלכים אלה מהווים שינוי משמעותי ממדיניות חברות הטכנולוגיה שהתערבו עד כה בצורה מינימלית בויסות תוכן מזיק ופייק ניוז. בהרצאה אתייחס להיבטים המשפטיים השונים ואבחן כיצד המהלכים הנוכחיים של חברות הייטק מגדירות מחדש את האיזון שבין המדינה למגזר הפרטי בכל הנוגע להגבלת חופש הביטוי במרחב הדיגיטלי.