על חובותיהם של גופים מסחריים בישראל - GDPR -השלכות הכניסה לתוקף של ה

Huji Shibolet Logo

לוח זמנים

16:30-17:00  התכנסות וקפה

17:00-17:15  דברי פתיחה - פרופ' יובל שני, האוניברסיטה העברית

17:15-17:30 עו"ד ניר פיינברג, Shibolet & Co. Law Firm - ההשפעה של ה-GDPR באיחוד האירופי על חברות ישראליות

17:30-17:45 פרופ' מיכאל בירנהק, אוניברסיטת תל אביב - "גלובליזציה רכה": המקרה של דיני הגנת הפרטיות האירופים

17:45-18:00 לימור שמרלינג מגזניק, הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע, משרד המשפטים - מאי 2018: עידן חדש של הגנת פרטיות

18:00-18:45 דיון

18:45-19:00 דברי סיכום ופרידה - ד"ר מיכל שור-עופרי, האוניברסיטה העברית

חזרה לדף הכנס