קול קורא: מדיה חברתית בחברה דמוקרטית

מגפת הקורונה מותירה אותנו ספונים בביתינו, בעוד הקשר שלנו לעולם החיצון מתווך כולו באמצעות פלטפורמות דיגיטליות. התלות הנוכחית בפלטפורמות דיגיטליות הוא קיצוני כמותית אבל לא שונה מהותית  מהתלות ההולכת וגדלה שלנו בפלטפורמות אלו גם בימי שגרה. תשתית זו מנגישה את האפשרות של בני אדם לתקשר, להביע עמדותיהם ולהפיץ אינפורמציה ותכנים, אך גם מאפשרת ולעיתים אף מעודדת הפצת תכנים קיצוניים ושנויים במחלוקת, בעוצמה ובתפוצה חסרת תקדים. סביבה כזו מתאפיינת גם בקיומם של "תאי הדהוד" סגורים, במסגרתם תכנים שונים מופנים לקהלים מפולחים, וקבוצות שונות ניזונות מתכנים נבדלים, בלא שקיפות ובלא שיג ושיח בין הקבוצות.

הן בשגרה והן בחירום מדריכות אותנו סדרת הנחות יסוד או דמיונות חברתיים-פוליטיים משותפים, בנוגע לאופן הפעילות הרצוי של מוסדות אזרחיים שונים כמו המשטרה, התקשורת או הממשלה. המושג המשותף הזה באשר לתכלית המוסדות השונים, מאפשר לנו לבקר את פעילותם של מוסדות אלו ולעצב חקיקה, פסיקה ומדיניות בעניינם. לעומת זאת, בעוד פלטפורמות מדיה חברתית, כמו פייסבוק, טוויטר, ויו-טיוב צמחו ופותחה על ידי חברות מסחריות למטרת רווח, הן יצרו תשתית לתקשורת המונים בעלת מאפיינים והשלכות ציבוריים רחבי היקף, שטרם קיבלו מסגור והמשגה מקיפה. כך, בעוד מדינות כמו סין, סינגפור ומצרים פיתחו בשנים האחרונות כלים משפטיים שונים להתמודד עם חדשות כזב ודיס-אינפורמציה, דווקא למדינות דמוקרטיות שמבקשות להימנע ממשטור השיח, יש קושי של ממש בפיתוח מענה רגולטורי להתמודד עם האתגרים הללו. אנו סבורים כי הקושי הזה נובע בין השאר גם מהיעדר חזון ושפה לתיאור התפקיד של המדיה החברתית, כאחת המוסדות החברתיים המשמעותיים בחברה דמוקרטית בעידן המידע.  

מרכז פדרמן לחקר הסייבר בשיתוף עם המכון למחקרי ביטחון לאומי חוקר בשנה האחרונה את התופעה של דיס-אינפורמציה וחדשות כזב. אנו סבורים כי על מנת לפתח מדיניות ורגולציה שתתמודד עם התופעה, יש לגבש ראשית תפיסה באשר לתפקידיה ותכליתה של מדיה חברתית בחברה דמוקרטית. תפיסה כזו, אנו סבורים, יכולה וצריכה להתפתח באמצעות מפגש בין-תחומי המערב פרספקטיבות ותפיסות מקצועיות וערכיות שונות. לפיכך אנחנו מזמינים חוקרות ונשות מקצוע מכל התחומים להגיש טקסטים קצרים (עד 2000 מילים), שיעסקו בתכליתה ובתפקידה של המדיה החברתית. אנו מזמינים הן מאמרים תיאוריים החוקרים את המצב הקיים, מאמרים נורמטיבים המבקשים לשרטט חזון למדיה חברתית, לצד יצירות מסוגות שונות. המאמרים הנבחרים יפורסמו בבלוג מרכז פדרמן לחקר הסייבר, וכותביהם יוזמנו להשתתף באירוע מקוון שיעסוק בתכלית המדיה החברתית בחברה דמוקרטית וייערך ביום ג' 26.5.2020 בשעה 13:00.    

תאריך אחרון להגשת מועמדות- 03.05.2020

את המאמרים יש לשלוח למייל לד"ר תומר שדמי במייל.