פרסום שמות צדדים בהחלטות שיפוטיות

Date: 

Wed, 17/06/2020 - 15:00 to 16:30

Location: 

Zoom meeting

במסגרת עבודתה השוטפת של הקליניקה לזכויות האדם במרחב הסייבר, הובאו לידיעת הקליניקה פניות רבות של אנשים אשר החלטות שיפוטיות בהליכים בהם היו מעורבים מפורסמות באתרי אינטרנט. בחלק מהאתרים  החלטות אלה מאותרות על ידי חיפוש פשוט של שם הפונים במנועי חיפוש אינטרנטיים. פרסום ההחלטות באתרי אינטרנט שונים הינו חוקי בישראל, וכך גם אפשרות איתור של פסק דין לפי שמות הצדדים. יותר מכך, עד כה פרסום שכזה הוכר כחלק מעקרון החוקתי לפומביות הדיון, שנועד להבטיח הליך משפטי תקין והוגן. עם זאת, נגישות כזו להחלטות במרחב הסייבר משנה את פני הדברים, שכן היא מעצימה את הפגיעה בפרטיות הנגרמת מהפרסום. אנו סבורים כי יש מקום לסטות מהאיזון הקבוע כיום בדין הישראלי, ולהרחיב את ההגנה על הפרטיות על ידי הגבלת פרסום שמות צדדים במקרים מתאימים, זאת על ידי ניסיון לשנות את ההלכה הפסוקה, כמו גם קידום תיקוני חקיקה. מטרת השיח במפגש זה הינה לנסות ולגבש אמות מידה בהתקיימן תיטה הכף לטובת הגבלות הפרסום. המסמך המצורף הבוחן את הסוגיה ואמות המידה המוצעות בסופו ישמשו כמצע לדיון

סדר יום:

15:00-15:15 – פרסום שמות צדדים המעורבים בדיון משפטי - פגיעה בפרטיות אל מול עקרון הפומביות בעידן הדיגיטלי (לצפייה)
דנה יפה, הקליניקה לזכויות אדם במרחב הסייבר

15:15-15:30 – תיאור הסוגיה מנקודת המבט של האתר המשפטי (לצפייה במצגת, לצפייה בהרצאה כולה)
אנדי וורמס, תולעת המשפט

15:30-16:30 – דיון (לצפייה)

נייר עמדה בנושא גילוי וחיסוי שמות הצדדים בפסקי דין.

מצע לדיון תוכלו לראות כאן