Facial Recognition Technologies / Romi Mikulinsky

Date: 

Thu, 28/02/2019 - 18:00 to 19:30

Location: 

Movie Theatre, Hansen House, Gdalyahu Alon 14t, Jerusalem

אתיקה וטכנולוגיה

bezelHCSRCL Logo

"מסבירי פנים - ממעקב להתנגדות" / רומי מיקולינסקי

בעידן בו צילום פנינו הפך להיות משאב ציבורי שנמצא ברשות האחר (מדינה, תאגיד), בעידן בו אנו מזוהים ומשויכים למאגרי נתונים שונים והמידע עלינו משרת גופים שונים בכדי לנחש מה נרצה, נעשה, נחוש או נרגיש -  מה ניתן לעשות בכדי לשנות את המצב? 

אמנים ואקטיביסטים קוראים ללכלך את המידע הנצבר בכדי לטשטש את עקבותינו ולתעתע בעוקבים וכך לפעול בכדי לשנות את הסטטוס קוו או לנסות לקחת בעלות חזרה על ה"יתרה". 

אציג מספר דוגמאות בהם מידע עובר עיבוד "יצירתי" שמשנה אותו, הופך אותו לא שמיש או מונע ממנו להיות משויך לאדם ספציפי וגם אנסה להציע עולם בו כל המידע נמצא בנחלת הכלל ו"פנים" הן ייחוס זמני או אופציונלי.

ethics