Algorithmic Justice / Tomer Shadmy

Date: 

Thu, 14/03/2019 - 18:00 to 19:30

Location: 

Movie Theatre, Hansen House, Gdalyahu Alon 14t, Jerusalem

אתיקה וטכנולוגיה

bezelHCSRCL Logo

יותר ויותר מערכות לקבלת החלטות החלו להתבסס בשנים האחרונות על טכנולוגיות של בינה מלאכותית וניתוח נתוני עתק (ביג דטה), והמגמה הזאת רק תלך ותתגבר בשנים הקרובות. מערכות כאלו עשויות להחליט מי יתקבל לעבודה ומי יישאר מובטל, מי תקבל אשראי בנקאי גבוה יותר ומי לא, מי ייכנס לכלא, ואיזה מטרות יופצצו ואילו תישארנה חסינות. הכנסת מערכות בינה מלאכותית לתחומים כמו עולם העבודה, בנקאות, שיטור ושדה הקרב, לא רק מאפשרת קבלת החלטות מהירה יותר על בסיס מידע רב יותר, אלא שהיא עשויה לשנות מהיסוד את הנחות המוצא עליהן מסתמכים תחומים אלו. בהרצאה נעמוד על ההיגיון עליו מתבססות מערכות בינה מלאכותית, ונבחן כיצד היגיון זה מאתגר הגיונות חברתיים ופילוסופיים מודרניים קיימים. במיוחד נשאל כיצד מערכות כאלו משבשות את התפישה הקיימת שלנו ביחס לשאלה – מה הוא צדק, מי קובע מהו צדק, ואיך ניתן להשיג אותו.

 

ethics