Regulation of Cryptocurrencies

Date: 

Wed, 29/05/2019 - 08:00 to 17:00

Location: 

Room 501, The Maiersdorf Faculty Club, Mt. Scopus, The Hebrew University of Jerusalem

רגולציה של מטבעות וירטואליים 

מטבעות וירטואליים נמצאים בחוד החנית של טכנולוגיות העברת הכסף, תוך שימוש בטכניקות חדשניות במדעי המחשב כדי להשיג זמני עסקאות מהירים יותר, פרטיות טובה יותר, נתיביביקורת מוכחים, חוזים חכמים, מיקרו-תשלומים ועוד. עם הבטחה גדולה זו, המטבעות הווירטואליים מתחילים להשפיע על דרכי תשלום מסורתיות, אשר מתחילות לאמץ דפוסים דומים.

כל השינויים הללו מציבים אתגרים והזדמנויות רגולטוריות חדשות במגוון רחב של תחומים: החל מפיקוח על שחקנים חדשים אשר נכנסים לתחום המטבעות הווירטואליים, וכלה בהגנת המשתמשים והמשק מסיכונים מערכתיים באמצעות מניעת הלבנת הון ומימון טרור, מדיניות מיסוי ותקנות ניירות ערך.

אחד האתגרים המרכזיים הוא שרגולציה נכונה מחייבת גישה אינטר-דיסציפלינרית חזקה המשלבת מומחיות בתחום המשפט, האתיקה והרגולציה, יחד עם הבנה טכנולוגית עמוקה של מטבעות וירטואליים ושל האפשרויות הרבות הטמונות בהם. ההעדר הנוכחי של בהירות רגולטורית בנושא מנע את אימוצן של הטכנולוגיות החדשות.

הסדנה תאגד מומחים בתחומים שונים במטרה ללמוד אחד מהשני ולאחר מכן תציע לייצר מסגרת רגולטורית וטכנולוגית שבה רגולציה של מטבעות וירטואליים תוכל להיות יעילה.

סדר יום:

08:30-08:00 – התכנסות וברכות
תמר ברנבלום, האוניברסיטה העברית בירושלים

10:00-08:30 – מעקב, ניטור, וגילוי מרצון: כלים טכנולוגיים לרגולציה של פעילות כלכלית בבלוקצ'יין (מצגת)
אביב זהר, האוניברסיטה העברית בירושלים

10:45-10:00 ערוצי תשלום וביצועים של מערכות בלוקצ'יין (מצגת)
איתי אייל, הטכניון

11:00-10:45 – הפסקת קפה

11:30-11:00 פרטיות וזהויות דיגיטליות (מצגת)
לימור שמרלינג מגזניק, Israel Tech Policy Institute

12:00-11:30 – התאמת מערכת רגולציה בארץ ובעולם: היבטים מעשיים (מצגת)
גידי בר זכאי, לשעבר סמנכ"ל בכיר לעניינים מקצועיים ברשות המסים

13:30-12:00 – אתגרים רגולטורים
דיון פתוח בהנחיית: עדן לנג
, רשות ניירות ערך
נעמה שואן, רשות המיסים

14:30-13:30 – ארוחת צהריים

16:00-14:30 שולחנות עגולים – פתרונות טכנולוגיים לרגולציה חכמה

16:15-16:00 – הפסקת קפה

17:00-16:15 – מליאה ודברי סיכום
אביב זהר
, האוניברסיטה העברית בירושלים

 

Reading materials:

רשות ניירות ערך, הוועדה לבחינת אסדרה של הנפקת מטבעות קריפטוגרפיים מבוזרים לציבור –  דו"ח סופי (מרץ 2019)

Aviv Zohar, Bitcoin: Under the Hood, Communications of the ACM, September 2015, Vol. 58 No. 9, Pages 104-113


Click to Enlarge:

  

For all the images from the conference please click HERE