What Good is this Robot if We Cannot Control It? – Smart Machines Meet Human Law

Date: 

Mon, 25/11/2019 - 09:00 to 12:30

Location: 

The Zionist of America House, Daniel Frisch Street 1, Tel Aviv

FBC Logo  HUJI Cyber Law Logo

דיונים רבים מוקדשים לחזון עתידני לפיו רובוטים בעלי בינה עצמאית יבצעו פעולות יומיומיות ויחליפו את בני האדם בהיבטים רבים של הקיום האנושי.

ואולם, טכנולוגיות של בינה מלאכותית (Artificial Intelligence) מוטמעות כבר כיום במוצרים ובשירותים רבים, ומעוררות שאלות והתלבטויות משפטיות המחייבות תשובה עדכנית.

בכנס זה נדון באתגרים של מפתחי טכנולוגיות בינה מלאכותית, של עסקים המטמיעים אותה במוצרים ובשירותים המוצעים לציבור, ושל רגולטורים האמונים על הפיקוח על מוצרים ושירותים כאלה.
הכנס יעסוק בדוגמאות קיימות וממשיות מתחומים מסחריים שונים דוגמת תחבורה, ביטוח ופיננסים, ורפואה, בהם בינה מלאכותית משחקת כבר עתה תפקיד ניכר, גם אם טרם החליפה לחלוטין את הגורם האנושי. 

– האם חלות על המפתח חובות משפטיות ביחס לקביעת "גבולות הגזרה" של פעולת הלמידה העצמאית של המכונה?

– כיצד ניתן לקבוע שבינה מלאכותית ביצעה פעולה שיש בצידה חובה משפטית?

– מי אחראי לנזק שגרמה המכונה החכמה? מה תוקפו של הסכם שנכרת מול סוכן שאינו אנושי?

שאלות אלה ועוד תהיינה במרכז הכנס שישלב דוברים מתחום המשפט, הרגולציה והמעשה הטכנולוגי.

לתמונות הכנס לחצו כאן.

סדר יום

09:00 – התכנסות וארוחת בוקר

09:30 – דברי פתיחה
                ד"ר תמר ברנבלום, מנהלת המחקר, מרכז פדרמן לחקר הסייבר, האוניברסיטה העברית
                עו"ד עמית דת, ראש תחום סייבר וטכנולוגיות מידע, FBC & Co.

09:45   האתגרים המשפטיים העכשוויים של בינה מלאכותית (מצגת)
                ד"ר עמרי רחום-טוויג, עורך דין, מחלקת סייבר וטכנולוגיות מידע, FBC & Co.

10:10   בינה מלאכותית בסקטור הפיננסי: יישום רצוף באתגרים
                ענת אבני-פאפו, מנהלת חדשנות, מנורה מבטחים

10:35   מודל מוצע לאסדרת רכבים אוטונומיים באוריינטציה טכנולוגית (מצגת)
                גדי פרל, עמית מחקר, מרכז פדרמן לחקר הסייבר, האוניברסיטה העברית

11:00   הגנת הסייבר בעולם הבינה המלאכותית במגזר הרפואה – מבט עתידי (מצגת)
                דנית ליבוביץ'-שטי, ראש מחלקת סייבר באגף ה-CTO, היחידה הטכנולוגית, מערך הסייבר הלאומי

11:30 – מושב שאלות ותשובות