Regulation of Virtual Currencies

Date: 

Sun, 22/04/2018 - 16:00 to 19:00

Location: 

חדר 501, בית מאירסדורף, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים

 

shiboletCyber_Logo

מרכז הסייבר בשיתוף עם משרד עו”ד שיבולת משיק פורום לדיון בנושאי משפט וסייבר. מטרת הפורום היא להפגיש בין חוקרים, עו"ד, רגולטורים ואנשי תעשיה לסיעור מוחות על אתגרים המצויים על הפרק. 

המפגש השני של הפורום יעסוק ברגולציה של מטבעות וירטואליים וייערך בעברית.

לצפייה בתמונות מהאירוע לחצו כאן.

לקריאת סיכום הכנס בעברית לחצו כאן.

Click here to read the Summary of the Cyber and Law Conference.

 

סדר היום

16:15-16:00  התכנסות וקפה

16:30-16:15  דברי פתיחה – פרופ' יובל שני, האוניברסיטה העברית

16:45-16:30  (Initial Coin Offering (ICO: עורכי הדין כשומרי הסף
עו"ד שאול אדרת, משרד עו"ד שבלת

17:00-16:45  איך יתכן שרגולציה מחד, מאפשרת שימוש ומסחר במטבעות וירטואליים ומאידך, גורמי מפתח בשוק המסחרי, בפועל, מונעים זאת ו/או מערימים קשיים? (לצפייה במצגת)
עו"ד-טכנולוגית אדמית אבגי, Ai-Law, Innovative Legal-Tech Counsel

17:15-17:00  אסדרת הנפקת מטבעות קריפטוגרפיים מכוח דיני ניירות ערך בישראל (לקריאת דו"ח בנושא בחינת תיקון תקנון הבורסה בדבר פעילות חברות בתחום מטבעות קריפטוגרפיים מבוזרים)
עו"ד עדן לנג, רכז הוועדה לבחינת אסדרה של הנפקת מטבעות קריפטוגרפיים לציבור (ICOs), רשות ניירות ערך

17:30-17:15  פיקוח על מטבעות אלקטרוניים – בין מטבע למוצר פיננסי
דר' הדר ז'בוטינסקי, האוניברסיטה העברית

17:45-17:30  מטבעות שאינם מגובי מדינה – אתגרים ומענות עיקריים
מר עידו שדה מן, מנהל Saga Foundation

18:00-17:45  יכולתם של מטבעות קריפטוגרפיים לשמש כ'שסתום לחץ' של המערכת הכספית המסורתית והתפתחותם של מנגנוני ההגנה על מטבעות אלה (לצפייה במצגת)
מר בועז דולב, מנכ"ל ומייסד ClearSky Cyber Security

18:15-18:00  רגולציה של מטבעות וירטואליים: הכל או לא-כלום? (לצפייה במצגת)
דר' אביב זהר, האוניברסיטה העברית

18:45-18:15  דיון

19:00-18:45  דברי סיכום ופרידהפרופ' מרגית כהן, האוניברסיטה העבריתVirtual Currencies