Fake Elections: Cyber Threats on Election Campaigns

Date: 

Sun, 27/01/2019 - 09:30 to 14:00

Location: 

The Israel Democracy Institute, 4 Pinsker Street, Jerusalem

idi-logo-englishHCSRCL Logo 

בשנים האחרונות אנו עדים לסדרה של תקיפות סייבר המכוונות למערכת הבחירות במדינות דמוקרטיות שונות. כך למשל, בדיון בכנסת שהתקיים ביולי 2017 נמסר מפי נציג מרכז המחקר של הכנסת, רועי גולדשמיט בין היתר כי

"... על-פי דוחות אמריקאיים, מחשבי המפלגה הדמוקרטית בארצות הברית נפרצו כשנה טרם הבחירות. מידע מהם הוזרם לרשת בעיתוי שהוכוון מראש ושימש כקרדום לחפור בו עבור בעלי עניין שונים לקידום האינטרסים שלהם...הופצו ברשת שמועות שהילרי קלינטון, המתמודדת על הנשיאות, חולה. ונשאלת השאלה עד כמה זה השפיע על תפיסת הכשירות שלה...מחקרים הצביעו על זה שכ-20% משיחות הטוויטר בנושא בחירות בארצות-הברית, טרם הבחירות, בחודש נתון, בוצעו באמצעות מה שנקרא"social bots" – רובוטים חברתיים – שזה אלגוריתם במחשב שמאפשר להפיץ מסרים, מתחזה למשתמש טוויטר אמיתי ומפיץ מסרים מוכוונים. (ישיבת ועדת משותפת של ועדת המדע והטכנולוגיה ושל ועדת המשנה של ועדת החוץ והביטחון להגנה בסייבר, 12/06/2017).

לא תמיד ניתן לדעת מי עומד מאחורי התקיפות, אולם ניתוחים המתבססים על ההיקף, התחכום והמשאבים שנדרשו לתקיפות אלה מוליכים למסקנה כי לפחות בחלק מהמקרים עמדה מאחורי התקיפה ישות מדינתית עוינת. בנוסף, לקבוצות האקרים מאורגנות יש את היכולת, ולעיתים את המוטיבציה, להתערב באמצעות שיבוש או זיוף, במערכות בחירות של מדינות, כך שמשרעת התוקפים הפוטנציאלית אינה מוגבלת למדינות בלבד.

בכנס יוצג מחקר שעסק במיפוי וזיהוי האיומים המרכזיים על תהליך הבחירות מצד ישויות זרות (מדינות זרות וגורמים מאורגנים זרים שאינם מדינות) ועל אמון הציבור בתוצאות הבחירות בהיבטי תקיפות סייבר – מבט השוואתי; ניתוח הסביבה הטכנולוגית-משפטית בתחום הגנת תהליך הבחירות בישראל. 

כמו כן, יידונו בכנס המלצות מדיניות, תפיסתיות, מערכתיות/מוסדיות וחקיקתיות. 

לקריאת המחקר המלא שפורסם לחצו כאן.

לצפייה בכנס במלואו לחצו כאן.


סדר יום

10:00-09:30 - התכנסות וברכות
יובל שני, האוניברסיטה העברית בירושלים והמכון הישראלי לדמוקרטיה

11:00-10:00 - דמוקרטיה בסכנה: התערבות בבחירות באמצעות המרחב הקיברנטי, מניפולציה  ו"פייק ניוז" מאורגן – האתגרים הטכנולוגיים, משמעותם המשפטית והמלצות מדיניות"
רון שמיר, האוניברסיטה העברית בירושלים
אלי בכר, המכון הישראלי לדמוקרטיה

13:00-11:00 דיון רב משתתפים בהנחיית יובל שני, האוניברסיטה העברית בירושלים והמכון הישראלי לדמוקרטיה

14:00-13:00 ארוחת צהרים קלה

 

פוסטר כנס בחירות