מגבלות על חופש הביטוי במרחב הדיגיטלי במשבר הקורונה

Date: 

Mon, 04/05/2020 - 17:00 to 18:30

Location: 

Zoom meeting

בכנס נעסוק בהיבטים השונים של מגבלות על חופש הביטוי במרחב הדיגיטלי לאור משבר הקורונה, מטעם הממשלה, ביוזמת פלטפורמות המדיה הדיגיטליות וכתוצאה של שיתוף הפעולה שבין המגזר הציבורי לפרטי.

סדר יום:

17:00- דברי פתיחה (לשמיעת ההרצאה)
פרופ' יובל שני, האוניברסיטה העברית בירושלים

17:20- אינפודמיה, צנזורה והגבלות תוכן ״מרצון״ על ידי ענקיות הטכנולוגיה בזמן הקורונה (לצפייה בהרצאה
ד״ר רננה קידר, עמיתי מרטין בובר באוניברסיטה העברית ומרכז פדרמן לחקר הסייבר

17:35- מידע, ביטוי ומצב קיצון: משבר הקורונה כמקרה מבחן (לשמיעת ההרצאה)
פרופ' אמנון רייכמןראש מרכז הסייבר, משפט ומדיניות, אוניברסיטת חיפה

17:50- קורונה ומעקבים טכנולוגיים: האם חופש הביטוי הוא הקורבן הבא? (לשמיעת ההרצאה)
ד״ר ענת בן-דוד, המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת, האוניברסיטה הפתוחה

18:05- אינפו-דמיה ומגבלות עקיפות על הזכות לחופש ביטוי בזמן הקורונה (לשמיעת ההרצאה)
ד״ר תהילה שוורץ אלטשולרעמיתה בכירה וראש התוכנית לדמוקרטיה בעידן המידע במכון הישראלי לדמוקרטיה ו
מרכז פדרמן לחקר הסייבר

18:20- דיון פתוח