Smart and Autonomous Cars

Date: 

Sun, 10/11/2019 (All day)

Location: 

Room 501, The Maiersdorf Faculty Club, The Hebrew University, Mt. Scopus, Jerusalem

 

בעשורים האחרונים, כלי רכב הפכו להיות הרבה יותר "חכמים". הם כוללים מערכות תכנה ותקשורת, וחמרה מבוססת מיחשוב, ומחוברים לרשתות אלחוטיות. כלי רכב כאלה מבוססים על מערכת CAN BUS (Controller Area Network) – רשת אשר מחברת בין רכיבים אלקטרונים ברכב והינה האחראית העיקרית להפעלתו, החל מהשימוש בחלונות חשמליים וכלה במערכת הבלמים. אין ספק כי ישנם יתרונות רבים לשימוש במערכות אלה בכלי רכב. המערכות מאפשרות לרכב להיות יותר יעיל ופונקציונלי, ולהתריע על מפגעים בזמן אמת. עם זאת, מעצם אופיין האינהרנטי של מערכות ממוחשבות, גדלה חשיפתם של כלי הרכב לאיומי סייבר, ובכך נוצרת חולשה בטיחותית אשר יכולה להיות מנוצלת על ידי גורמים שונים, הקשורה למערכות הממוחשבות בעצמן, ולמידע אשר מאוכסן בהן.

בכנס יתקיים דיון בנושא המורכב של מתקפות סייבר על כלי רכב חכמים מפרספקטיבות שונות, תחת הפרדיגמות המחקריות של משפט, רגולציה וטכנולוגיה.

לתמונות הכנס לחצו כאן.

סדר יום:

09:30–10:00 – התכנסות ודברי פתיחה
יובל שני
, האוניברסיטה העברית בירושלים
יניב יעקב, אור ירוק

10:00–12:00 – מושב ראשון
גדי פרל
, האוניברסיטה העברית בירושלים – חיישנים ברכב האוטונומי והגנה על הפרטיות (מצגת)
מאי הר שי, האוניברסיטה העברית בירושלים – התמודדות משפטית עם איומי סייבר לכלי רכב "חכמים" 
(מצגת)
הדס בשן, אוניברסיטת חיפה – נהג חדש בשכונה – מה הנוסחה ומי אחראי כשרכב אוטונומי מעורב בתאונה

12:00–13:00 – ארוחת צהריים

13:00–15:00 – מושב שני
עמוס איתן
, האוניברסיטה העברית בירושלים – החלטה מקדמית (pre-ruling) במשפט הפלילי ומקרה המבחן של יצרניות רכבים אוטונומיים 
(מצגת)
אברהם טננבוים, שופט (בדימוס) – עתיד המכונית האוטונומית והשתלבותה במערך התעבורה (מצגת)
אבי ליכט, האוניברסיטה העברית בירושלים – האיזון בין בטיחות ליעילות וההשלכה שלו על סוגיית האחריות האזרחית והפלילית ברכב אוטונומי

15:00–15:20 – הפסקה

15:20–16:00 – דברי סיכום
חיים ויסמונסקי
, האוניברסיטה העברית בירושלים